Tarot Tổng Hợp

Lá 10 of Swords – Tarot of Marseilles

10 of Swords

Lá 10 of Swords - Tarot of Marseilles 4

Ten of Swords. Quá trình biến đổi đã đi đến hồi kết; không còn một mà là hai thanh kiếm. Chúng đã thoát khỏi vòng ovan, minh chứng rằng tư duy đã không còn bị cầm tù trong chính bản thân nó nữa. Đó là sự xuất hiện của một tác động mới trong đời sống trí tuệ, một quan điểm khác từ chính bản thân nó. Hai thanh gươm gợi lên tư duy lưỡng tính, cả nam lẫn nữ. Đây là hình thái trưởng thành cao nhất của trí tuệ đạt đến trạng thái hài hòa với cái tâm. Bản sắc cá nhân đạt được bức tranh hiện thực hoàn chỉnh, tư duy có sức lôi cuốn.

Ý nghĩa tiêu cực có thể là sự từ chối Người khác, chướng ngại cảm xúc gây phát sinh mâu thuẫn tư duy, sợ bị thương tổn, bất hòa hay bội ơn.

Nhập Môn Tarot of Marseilles – Sách The Way of Tarot

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Marseilles

Related Articles

Trả lời

Back to top button