Tarot Tổng Hợp

Lá 10 of Wands – Green Witch Tarot

10 of Wands

Lá bài cho thấy một người đang mang một khối lượng công việc nặng nề nhưng lại hãnh diện về thành tựu. Ngụ ý ở đây cho thấy đây là một trong những người cầu toàn, người thích ôm đồm làm tất cả mọi việc vì không tin tưởng người khác sẽ làm đúng theo ý của họ. Có những công việc đã được phân công, nhưng người này chỉ miễn cưỡng làm theo, bởi sự tự cao hay không tin tưởng vào khả năng của người khác ở họ. Nếu khối lượng công việc trở nên quá nặng, nó cũng có thể được chia bớt cho người khác, nhưng người này cần chấp nhận rằng nó có thể không đạt tiêu chuẩn đặc biệt cao của người đó và thậm chí có thể phản ánh một thứ gì đó có thể gọi là tính cách của những người giúp đỡ. Với kiểu thái độ này, một người thực sự có thể làm việc dưới sự vạch ra của bảng mô tả công việc, chẳng hạn như khi một giám sát viên làm công việc của một nhân viên bán hàng để đảm bảo nó được thực hiện đúng. Điều này có thể có tác động tiêu cực đối với một người khi mà sự thi hành đánh giá hiệu quả công việc được tiến hành. Lá bài này cũng có thể phản ánh mong muốn xử lý tất cả các khía cạnh của công việc để làm thỏa mãn việc vượt qua những thử thách cá nhân. Người đó có sự thỏa mãn của việc đạt được mục tiêu trên các điều khoản được đặt ra cho chính bản thân mình. Lá bài này cũng ám chỉ một khi đã học được cách xử lý công việc tốt, việc thiếu thử thách sẽ làm cho người ta có cảm giác nặng nề. Ngoài ra còn có xu hướng trở nên độc đoán bởi vì nhu cầu phải tiếp tục thành công.

Cây thì là, một loại cây đại diện cho sự căng thẳng, an ninh, dũng cảm, ý chí và sức mạnh, đang mọc dọc theo con đường. Một con sóc, biểu tượng của sự tập trung, hành động, kiến thức, đang quan sát gần đó.

Nghĩa xuôi: Mang theo một gánh nặng, được ủy nhiệm, quyết tâm để đạt được mục tiêu, áp lực công việc căng thẳng.

Nghĩa ngược: Quá ôm đồm, kế hoạch bị dừng lại, thành công một cách nặng nề.

Từ gợi ý: Khối lượng công việc nặng nề, tự hào về thành tựu.

Sách Green Witch Tarot – Ann Moura, Kiri Leonard

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Green Witch Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button