Tarot Tổng Hợp

Lá 10. The Wheel of Fortune – Ghosts and Spirits Tarot

Lá 10 – The Wheel of Fortune (Hungry Ghosts – Những Hồn Ma Đói) – Ghosts and Spirits Tarot

Lá 10. The Wheel of Fortune - Ghosts and Spirits Tarot 4

Theo dân gian Hindu, Hungry Ghosts là những hồn ma bị kết án đi lang thang khắp nơi cho đến khi khôi phục được nghiệp tốt. Hình phạt dành cho chúng phản ánh những tội lỗi chúng phạm để cân bằng lại vòng quay nghiệp. Những hồn ma này trông như những cây xương cháy với phần dưới bụng bị sa xuống lang thang trong trạng thái đói khát cùng cực. Tứ chi phờ phạc và phần da ngoài bị teo lại của chúng cho thấy trạng thái thiếu ăn. Hình ảnh những cái cây cong mô tả tình trạng thiếu cân bằng khủng khiếp của những con ma đói. Sự đối lưu diễn ra xung quanh chúng cho thấy rằng sự thay đổi nằm trong không khí.

Sách Bộ Bài Ghosts and Spirits Tarot – Lisa Hunt

Bảng ý nghĩa 78 lá Bộ bài Ghosts and Spirits Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button