Tarot Tổng Hợp

Lá 11. Nebula – Cosmos Oracle

11 – NEBULA Bộ Bài Cosmos Tarot & Oracle

LÝ THUYẾT – LẬP Ý TƯỞNG – QUY TRÌNH

Lá 11. Nebula - Cosmos Oracle 4

Tạo nên từ sự kết hợp của bụi vũ trụ, hidro, heli, lớp khí ion hóa và những tàn dư từ vụ nổ Supernova, tinh vân Nebula bắt đầu vào chu kì sản sinh các vì sao. Như một khu vườn trên vũ trụ, những ngôi sao mới sẽ được nuôi dưỡng bằng nguyên tố từ các ngôi sao từng tồn tại và lụi tắt.

Khi đọc bài, ở chiều xuôi, lá Nebula là gợi ý về chu trình “ươm giống”, hiểu đơn giản là hành động dẫn đến sự sản sinh và phát triển. Thuật ngữ “Nebulous” trong tiếng Anh để chỉ những thứ không có ranh giới, những việc có thể xảy ra vẫn chưa được định hình, nó cũng chỉ những thứ quá to lớn để chứa đựng, quá mơ hồ để định nghĩa. Đây là lá bài của việc đặt ra giả thuyết, thử nghiệm khả năng, xem xét vấn đề và chỉ trạng thái bắt đầu của hành động.

Nếu lá bài đảo ngược, querent có thể đang gặp rắc rối vì không thể xác định rõ những giới hạn trong kế hoạch mới hoặc không xác định được vai trò của bản thân. Khi bị đe dọa bởi những nguy cơ mơ hồ, việc kiểm tra xem những nguồn lực nào đang tồn tại sẽ giúp biến những điều có thể trở thành điều chắc chắn xảy đến, những chuyện khó nhằn sẽ được giải quyết dễ dàng hơn.

Xem Phiên Bản Đầy Đủ Của Các Lá Bài Trong Bộ Cosmos Tarot & Oracle

Sách Hướng Dẫn Bộ bài Cosmos Tarot and Oracle – Light Grey Art Lab

Tarot.vn Chuyên Về Tarot Tổng Hợp Cùng Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Trong Chuyên Đề Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button