Tarot Tổng Hợp

Lá 2 of Earth – Cosmos Tarot

Lá Bài 2 Earth – Sextants + Octans Bộ Bài Cosmos Tarot & Oracle

Lá 2 of Earth - Cosmos Tarot 4

Chòm Lục Phân Nghi + Chòm Nam Cực

Khoa Học – Giáo Dục – Sự Cố Vấn

Octant (dụng cụ Octan) và Sextant (kính lục phân) là hai thiết bị được dùng để định vị và đo đạc trong thiên văn. Đều là những công cụ hữu dụng tại thời điểm ra đời, chúng đã giúp khoa học phát triển, đặc biệt là trong việc khám phá vũ trụ rộng lớn. Lá bài là hình vẽ một mê cung, tạo hình bằng những cung và góc cong xuất xứ từ hai dụng cụ trên. Mê cung là đại diện cho chuyến hành trình khám phá khoa học: từ bóng tối đến những hiểu biết chói lọi.

Lá bài này chỉ trực tiếp tác động của khoa học và giáo dục đến cuộc sống của chúng ta. Đây là thời điểm để học hỏi, dù cho một người có quyết định ghi danh vào lớp học, tìm kiếm sự hướng dẫn từ chuyên gia hay trải nghiệm thực tế, mọi nỗ lực theo đuổi tri thức đều là tích cực. Giáo dục chính quy, giáo dục nâng cao hay giáo dục cộng đồng đều có mối liên hệ mạnh mẽ với lá bài này.

Ngược chiều, một người đang cảm thấy hơi lạc lối khi không có đủ thông tin để thoát được mê cung câu hỏi. Công nghệ lỗi thời, ảo tưởng về khoa học hay những thông tin thiếu chính xác và chưa được kiểm chứng đều là những cản trở lớn. Hãy cẩn thận với những “thực tế” mang tính giai thoại và những lý thuyết lỏng lẻo đến từ những nguồn không đáng tin.

Xem Phiên Bản Đầy Đủ Của Các Lá Bài Trong Bộ Cosmos Tarot & Oracle

Sách Hướng Dẫn Bộ bài Cosmos Tarot and Oracle – Light Grey Art Lab

Tarot.vn Chuyên Về Tarot Tổng Hợp Cùng Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Trong Chuyên Đề Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button