Tarot Tổng Hợp

Lá 2 of Pentacles – Tarot of Marseilles

2 of Pentacles

Ý nghĩa lá 2 of Pentacles trong bộ Tarot of Marseilles

Two of Pentacles. Lá bài này gợi lên ham muốn ràng buộc một bản hợp đồng vẫn chưa được hoàn thiện. Nó có thể là một kế hoạch tài chính vẫn còn trong giai đoạn thai nghén, một ngôi nhà vẫn đang được xây dựng, mong muốn kết hôn hoặc tạo dựng một mối quan hệ đối tác sẽ mang đến kết thúc thành công trong một vấn đề kinh doanh. Nó cũng có thể là bào thai đang thành hình, thư giãn cơ thể và phục hồi sức mạnh.

Trong mặt tiêu cực, Two of Pentacles có thể biểu lộ một vấn đề tài chính (khó khăn trong việc cân đối tiền bạc), thiếu phương tiện hay lười biếng; hoặc tê liệt, từ chối ăn, một thái độ bất thường và bất lực đối với thế giới vật chất hoặc có khuynh hướng tự tử.

Nhập Môn Tarot of Marseilles – Sách The Way of Tarot

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Marseilles

Related Articles

Trả lời

Back to top button