Tarot Tổng Hợp

Lá 2 of Wands – Tarot of Marseilles

2 of Wands

Lá 2 of Wands - Tarot of Marseilles 4

Two of Wands. Đây là trạng thái khi mà một người vẫn còn trinh nguyên nhưng những ham muốn đang dần tích tụ làm bước tiền đề chuẩn bị cho lần trải nghiệm đầu tiên. Năng lượng tình dục hiện đang ở thế bị động và kìm nén nhưng có thể khá mãnh liệt khi ở trong trạng thái đè ép đó. Lá bài này cũng có thể đề cập đến tiềm năng sáng tạo trong thời kỳ thai nghén hoặc khoảnh khắc âm ỉ của tiềm thức tình dục.

Nghĩa tiêu cực bao gồm chướng ngại tình dục, xấu hổ, tính sáng tạo vĩnh viễn ở trạng thái phôi thai, những ngăn cấm áp bức sức mạnh bản năng và cản trở sự hình thành sức mạnh đó. Lá bài này có thể mang đến sự nghi hoặc về khả năng sáng tạo và tình dục của một người: tư duy trí tuệ gây can thiệp và cản trở dòng năng lượng.

Nhập Môn Tarot of Marseilles – Sách The Way of Tarot

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Marseilles

Related Articles