Tarot Tổng Hợp

Lá 3 of Earth – Cosmos Tarot

Lá Bài 3 Earth – Leo Minor Bộ Bài Cosmos Tarot & Oracle

Lá 3 of Earth - Cosmos Tarot 4

Chòm Tiểu Sư

Xây Dựng Tài Năng – Người Tập Sự

Với tên gọi “sư tử nhỏ”, chòm Leo Minor nằm vừa vặn với “bầy thú” bao quanh gồm: Leo, Ursa Major, Lynx và Cancer. Sư tử rất mạnh mẽ, tự tin và đầy tham vọng. Leo Minor là một chòm sao nhỏ, gợi nhắc đến hình ảnh một chú sư tử con đang luyện tập để đợi đến ngày chứng minh mãnh lực của bản thân.

Khi lá bài xuất hiện trong trải bài, một cá nhân có thể quá thiếu kinh nghiệm để cho chung quanh thấy năng lực của mình. Những người khác có thể không thấy được những hứa hẹn tương lai của cá nhân đó, tuy nhiên tiềm năng thực sự thì chắc chắn vẫn đang tồn tại.

Lá Leo Minor liên quan đến việc xây dựng con át chủ bài, một người đang được tập huấn hoặc một người học việc có khát vọng to lớn. Nó là lời nhắc hãy tập trung chú ý những năng lực đặc biệt mà một người trẻ có thể mang lại cho cộng đồng mai sau.

Ngược chiều, Leo Minor chỉ cảm giác khó thỏa mãn hoặc ganh tị khi tự so sánh bản thân với những người đã qua đào tạo, chuyên nghiệp hoặc những người đã đạt thành công trong cùng lĩnh vực. Nên nhớ rằng mỗi chòm sao trên trời đều có vị trí và không gian của riêng mình.

Xem Phiên Bản Đầy Đủ Của Các Lá Bài Trong Bộ Cosmos Tarot & Oracle

Sách Hướng Dẫn Bộ bài Cosmos Tarot and Oracle – Light Grey Art Lab

Tarot.vn Chuyên Về Tarot Tổng Hợp Cùng Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Trong Chuyên Đề Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button