Tarot Tổng Hợp

Lá 3 of Wands – Green Witch Tarot

3 of Wands

Đây là lá bài nói về việc nhận được lợi nhuận cao hơn so với dự kiến từ một công việc hay một dự án kinh doanh. Làm việc trong sự hài hòa với những người khác trong một cam kết kinh doanh hay sáng tạo đảm bảo đạt được thành công, và kết quả là có thu nhập tốt. Có thể xuất hiện các cuộc đàm phán và hoạch định trước để giúp mọi việc diễn tiến suôn sẻ, bao gồm cả việc làm việc tập thể, sự sai biệt doanh nghiệp, và việc ký kết các hợp đồng. Làm việc theo nhóm có thể làm cho công việc hoàn thành, và mọi người gặt hái được phần của họ trong thành quả đạt được. Trong bức tranh của lá bài, có hình ảnh của thuyền trưởng cũng như các doanh nhân, nhân công, và phi hành đoàn của con tàu cùng nhau nỗ lực làm việc, mang đến thành quả tốt cho công việc của họ. Ba cây gậy phép được nắm giữ bởi hình chạm ở đầu mũi tàu cho thấy mọi người đã tham gia vào một quá trình đạt được những mục tiêu vốn dĩ được thiết lập bởi một người. Cho dù đạt được lợi nhuận từ những đầu tư, thì kiến thức thực tế và kỹ năng của mọi người vẫn là quan trọng trong việc mang đến một kết quả tốt đẹp.

Cây nguyệt quế, cây tượng trưng cho sự nổi tiếng, sự thịnh vượng, thành công và biểu hiện của sự sinh trưởng trong thời gian gần. Con chuột, biểu tượng của sự quyết tâm, trí thông minh, sự thành công và giàu có, đang ngồi trên một thùng hàng đang chuyển đến.

Nghĩa xuôi: Lợi nhuận tốt từ một sự liên doanh, lợi nhuận kinh doanh, thành quả đạt được cao hơn so với dư kiến, lạc quan, lập kế hoạch và làm việc theo nhóm để đảm bảo thành công, ăn mừng chiến thắng, có thể chấp nhận sự tư vấn và hỗ trợ từ những người khác.

Nghĩa ngược: Sự tự cao cản trở mục tiêu, kế hoạch thực hiện không thực tế, sự đầu cơ tích trữ quá mức.

Từ gợi ý: Thành quả đạt được từ dự án kinh doanh tốt hơn dự đoán.

Sách Green Witch Tarot – Ann Moura, Kiri Leonard

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Green Witch Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button