Tarot Tổng Hợp

Ý Nghĩa Lá Bài 37. Waxwing Bộ Bài Winged Enchantment Oracle

Ý Nghĩa Lá Bài 37. Waxwing Bộ Bài Winged Enchantment Oracle

Ý Nghĩa Lá Bài 37. Waxwing Bộ Bài Winged Enchantment Oracle 4

Ta là Waxwing, là cán cân của sự cho đi và nhận lại. Ta là những gì ngươi bộc lộ và và những gì ngươi giấu phía sau. Ta say sưa với mật ngọt của cuộc sống. Ta là nghi thức của sự tạ ơn. Ta nhã nhặn và rộng lượng sẻ chia những điều tốt đẹp của cuộc sống. Ta là sự quan trọng trong việc thông hiểu vở diễn nào ngươi đang đóng. Cẩn thận với con người ngươi đang diễn. Lưu tâm tới những chiếc mặt nạ ngươi đang đeo. Ta là trí khôn của sự nặn hình và phá nát sự giả tạo. Ta là sự dạt dào tình cảm khi thể hiện niềm vui với kẻ khác. Sức mạnh kì vĩ là khi để thế giới biết ngươi là ai.

“ Ngươi là sự cho đi và nhận lại

Ngươi đắm mình trong vui thú

Ngươi không đeo mặt nạ

Ngươi là Waxwing”

Tham Khảo Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Winged Enchantment Oracle

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Back to top button