Tarot Tổng Hợp

Lá 4 of Cups – Tarot of Marseilles

4 of Cups

Lá 4 of Cups - Tarot of Marseilles 4

Four of Cups. Ở đây tình yêu được củng cố vững chắc và rõ ràng. Nền tảng của một gia đình có thể được xây dựng trên Four of Cups. Nó gợi lên lòng tin vào bản thân và tin tưởng vào Người khác, với tình yêu xem như là trụ cột của thực tại. Nhưng nó cũng có thể biến thành hành trình tìm kiếm một người có thể mang đến sự an toàn cho bản thân bạn, “một người cha cho các con tôi”, “một người mẹ tốt”, “một người nào đó giàu có” mà có thể dẫn đến một loại ràng buộc giữa một người ở thế trên (chi phối) và một người ở thế dưới (bị chi phối). Việc đặt hy vọng hiện thức hóa ước mơ gia đình vào Người khác là một sự mạo hiểm.

Những mặt tiêu cực này bao gồm sự bất an, mất tự do, ức chế cũng như hạn chế cảm xúc hoặc một tình yêu quá thiên về vật chất.

Nhập Môn Tarot of Marseilles – Sách The Way of Tarot

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Marseilles

Related Articles

Trả lời

Back to top button