Tarot Tổng Hợp

Lá 4 of Swords – Tarot of Marseilles

4 of Swords

Lá 4 of Swords - Tarot of Marseilles 4

Four of Swords. Ở đây, ý tưởng đã được ổn định. Lá bài này gợi đến chủ nghĩa duy lý, mọi khía cạnh của một suy nghĩ có lập trường vững vàng và nhận thức chín chắn nhất định. Đầu óc thiên về thực tế có khả năng vận dụng tốt dựa trên thực tiễn. Trí tuệ được thiết lập và ổn định; nó biết cách hoạt động thông qua sự tổng hợp khái quát. Xu hướng bảo thủ với quan điểm của mình. Thiếu sắc sảo hay thiếu một chút hấp dẫn nào đó.

Mặt tiêu cực của lá bài này ám chỉ mọi thứ liên quan đến lý luận “cùn”, quan điểm cố hữu cứng nhắc, đầu óc bị tù túng trong chính những quan niệm của mình; ngoài ra còn ám chỉ những lý luận suông của người chỉ biết nói mà không biết làm và chối bỏ trực giác. Trong trường hợp xấu nhất, trí tuệ sẽ trở nên bạo ngược hung tàn.

Nhập Môn Tarot of Marseilles – Sách The Way of Tarot

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Marseilles

Related Articles

Trả lời

Back to top button