Tarot Tổng Hợp

Lá 5 of Air – Cosmos Tarot

Lá Bài 5 Air – Carina Bộ Bài Cosmos Tarot & Oracle

Lá 5 of Air - Cosmos Tarot 4

Chòm Thuyền Để

Xâm Hại Đến Cấu Trúc – Căng Thẳng – Nguy Cơ Thiệt Hại

Carina đại diện cho phần sống của chiếc tàu Argo – con tàu của Jason và đội Argonauts. Sống thuyền là phần dầm lớn nằm ở dưới cùng của vỏ bao che. Nó là thành phần cấu tạo bao quanh tất cả mọi thứ còn lại. Cụm từ “Lay the keel” (“Đặt sống thuyền”) mô tả việc đặt nền tảng đầu tiên cho một dự án mới. Nếu phần sống tàu bị tổn hại, ví dụ như khi con tàu bị mắc cạn, toàn bộ phần sau chiếc thuyền sẽ bị hỏng và cấu trúc chính của thuyền sẽ có nguy cơ bị phá hủy cao. Lá bài mô tả phần sống thuyền có dạng giống chiếc vây vừa đủ để tránh khỏi những nguy cơ tiềm ẩn nằm bên dưới mặt nước.

Trong trải bài, lá bài mô tả sự đặt nền tảng vững chắc ví dụ như lập kế hoạch kinh doanh chi tiết, thành lập ban giám đốc có trình độ cao hoặc đưa ra một quyết định điều hành có ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của cả quá trình nỗ lực. Đây là lá bài của suy nghĩ, đưa ra quyết định và thành lập cấu trúc cũng như phân tích những mối nguy cơ và cạm bẫy có khả năng xuất hiện trong tiến trình hoàn thành công việc. Nếu phần sống vững chắc, cả con tàu sẽ chống chịu được những va chạm nhất định.

Ngược chiều, đây là lá bài của những âm mưu đen tối và những hành động mạo hiểm. Mối đe dọa có thể chỉ nằm trong gang tấc ngay bên dưới mặt nước phẳng lặng kia. Lá bài cũng có thể chỉ những căng thẳng xuất hiện trong bộ phận trụ cột của một tổ chức, một nhóm hoặc trong sự thúc đẩy một tiến trình. Điều đáng lưu tâm là lập nên thói quen duy trì mọi việc vào một guồng quay ổn định để hoàn thành những kế hoạch lâu dài.

Xem Phiên Bản Đầy Đủ Của Các Lá Bài Trong Bộ Cosmos Tarot & Oracle

Sách Hướng Dẫn Bộ bài Cosmos Tarot and Oracle – Light Grey Art Lab

Tarot.vn Chuyên Về Tarot Tổng Hợp Cùng Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Trong Chuyên Đề Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button