Tarot Tổng Hợp

Lá 5 of Athames – Green Witch Tarot

5 of Athames

Lá bài này có thể được giải nghĩa từ góc độ của người thợ thủ công hoặc thương nhân, người chuyên mua hàng hóa. Ý tưởng hoặc kế hoạch của những người khác được thu thập cho mục đích tốt, và điều này có thể được xem xét từ vị thế của kẻ mạnh hoặc kẻ yếu. Cũng có thể có mâu thuẫn về ý tưởng, hoặc xung đột giữa cái mới và cái cố thủ. Cũng có thể là việc mất lòng tự tôn, hoặc tự trọng bị tổn thương, nhưng điều này có thể vượt qua được một cách thành công sau đó. Ở đây người thợ thủ công đang nhường lại công việc của mình cho một người khác, người đang trong vị thế mua nó, nhưng không xem trọng kỹ năng đi kèm để thực hiện công việc đó. Khái niệm có giá trị và sự đáng giá có thể đang phải đối mặt với một thách thức, nhưng đây có thể là khoảng thời gian cần phải trả món nợ đến hạn trước khi tìm lại sự tự tin. Cần phải vượt qua nỗi lo lắng về sự bại trận tiềm ẩn, để vực dậy sự tự tin và đạt được sự kính trọng và chấp thuận của kẻ thù và đối thủ. Ý tưởng và cách những người khác phản ứng lại chúng, hoặc phản đối một quyết định cao hơn, có thể được đề cập đến.

Cây phong lữ, đại diện cho sự tập trung, tự tin và vượt qua lo lắng, đang ở trong cái chậu trên bàn. Con công, biểu tượng của sự tự tin, sự biểu hiện, chân thực, và sự sung túc, đang đậu trên hàng rào bên ngoài cửa sổ.

Nghĩa xuôi: Cần thiết phải tự tin, bị chế ngự bởi người khác, hoặc bản thân chế ngự người khác, động lực lạc quan vượt qua lo lắng, tổn thương lòng tự trọng, vượt qua thách thức, đồng hóa ý tưởng, thái độ tích cực làm chệch tình huống tiêu cực, đối mặt với giới hạn của bản thân, lòng can đảm cá nhân cần thiết để có thể kiên trì, sự đối lập về ý tưởng hoặc kế hoạch, tái ưu tiên để thành công, tính mạnh mẽ để đạt được mục đích, đối mặt với kẻ thù.

Nghĩa ngược: Sự dao động, ác ý, lợi nhuận trống rỗng, sự đình trệ từ nỗi sợ thất bại.

Từ gợi ý: Cần có sự tự tin.

Sách Green Witch Tarot – Ann Moura, Kiri Leonard

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Green Witch Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button