Tarot Tổng Hợp

Lá 5 of Earth – Cosmos Tarot

Lá Bài 5 Earth – Triangulum + Norma + Triangulum Australe Bộ Bài Cosmos Tarot & Oracle

Lá 5 of Earth - Cosmos Tarot 4

Chòm Tam Giác + Chòm Củ Xích + Chòm Nam Tam Giác

Dự Án Mới – Thạo Việc – Công Việc Vất Vả

Lá bài là sự kết hợp của ba chòm sao, Triangulum, Triangulum Australe và Norma. Hình ảnh trên thẻ bài mô tả ba người thợ xây cầm ba dụng cụ cần thiết mỗi khi bắt đầu một dự án mới, chúng đại diện cho ba mặt toán học, phân tích và hoạt động thể chất. Theo đúng nghĩa truyền thống, ba chòm sao là những công cụ hỗ trợ đắc lực cho tay nghề của người thợ: cái cày, máy thủy chỉnh, thước thẳng và thước vuông góc.

Khi lá bài xuất hiện trong trải bài, nó đại diện cho sự chú ý về việc nâng cao tay nghề và tăng tính chuẩn xác. Đây là lá bài của việc lập kế hoạch và hiểu rõ quy trình xây dựng. Nó cũng là biểu tượng cho việc lập nền tảng vững chắc, đưa ý tưởng thành hành động thực tế hoặc biến khái niệm thành hiện thực bằng chính tay mình hoặc nhờ đội ngũ cống hiến không ngơi nghỉ. Lá bài cũng chỉ một công việc vất vả, tốn nhiều thời gian và công sức lập kế hoạch, định lượng và điều chỉnh. Kết quả cuối cùng sẽ là mỹ mãn so với những gì bạn bỏ ra! Đây cũng là lá bài về niềm tự hào trong công việc.

Lá bài ngược ám chỉ một người cố gắng đốt cháy giai đoạn trong công việc để tiết giảm thời gian và trách nhiệm của bản thân. Nếu đó là dự án nhóm, sự bất đồng về hướng đi có thể nổ ra trong nội bộ các thành viên. Sự giao tiếp là tốt chỉ khi mỗi người trong tập thể hiểu được vai trò của mình, những biện pháp tạm thời cần được thiết lập lúc này để làm đòn bẩy thúc đẩy dự án tiến lên.

Xem Phiên Bản Đầy Đủ Của Các Lá Bài Trong Bộ Cosmos Tarot & Oracle

Sách Hướng Dẫn Bộ bài Cosmos Tarot and Oracle – Light Grey Art Lab

Tarot.vn Chuyên Về Tarot Tổng Hợp Cùng Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Trong Chuyên Đề Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button