Tarot Tổng Hợp

Lá 5 of Wands – Tarot of Marseilles

5 of Wands

Ý nghĩa lá 5 of Wands trong bộ Tarot of Marseilles

Five of Wands. Five of Wands mang một sự cám dỗ, một ham muốn mới và một năng lượng để vượt xa những gì đã được biết cho đến thời điểm này. Điều này có thể là khởi đầu bước vào thực tiễn tình dục cho đến nay chưa được biết hoặc trong lĩnh vực sáng tạo, phát triển đến độ sâu khôn lường và ngưỡng rộng lớn hơn. Đây cũng là sức mạnh của một người thầy hoặc một vị thánh không e ngại sử dụng năng lượng của Wand để chữa lành và ban phước.

Trong nghĩa tiêu cực, Five of Wands đề cập hành vi tình dục đồi trụy, xung đột giữa tình dục và tâm linh, sáng tạo đòi hỏi phải sử dụng ma túy hay rượu để biểu lộ hoặc ham muốn một sự phát triển chưa đến thời điểm.

Nhập Môn Tarot of Marseilles – Sách The Way of Tarot

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Marseilles

Related Articles

Trả lời

Back to top button