Tarot Tổng Hợp

Lá 6 of Cups – Tarot of Marseilles

6 of Cups

Lá 6 of Cups - Tarot of Marseilles 4

Six of Cups. Hai hàng sáu cốc đối diện với nhau xung quanh một đường trục; đó là sự nhận ra lòng tự ái trong ý nghĩa cao quý nhất, bằng sự chân thành, chấp nhận và tiếp xúc nội tại với tình yêu thánh thần. Đó cũng có thể là cuộc gặp gỡ với Người khác, sự xuất hiện ở ngoài đời của một tâm hồn đồng điệu mà ta đã mơ về trong lá Two of Cups, một người tâm đầu ý hợp với chúng ta, một người mà khi hòa chung trong niềm vui của một mối quan hệ đối xứng, thì chúng ta phát hiện ra những cảm xúc tựa như quý trọng, chân thực, khoái lạc và nhục dục. Đây là một tình yêu mang tính toàn diện bao gồm lý trí, con tim và bản năng.

Mặt tiêu cực của lá bài này ám chỉ một cặp đôi xem mình là nhất và tách biệt khỏi hoàn toàn thế giới xung quanh. Nói chung quy lại thì đó là một tình yêu vị kỷ, thu mình vào bản thân, xem thường những người khác và sự buông thả.

Nhập Môn Tarot of Marseilles – Sách The Way of Tarot

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Marseilles

Related Articles

Trả lời

Back to top button