Tarot Tổng Hợp

Lá 6 of Wands – Tarot of Marseilles

6 of Wands

Ý nghĩa lá 6 of Wands trong bộ Tarot of Marseilles

Six of Wands. Ở đây, Wands đạt đến biểu hiện cơ bản của mình – đó là sự hoan lạc. Chúng ta đã đầu hàng trước sự cám dỗ và tiến nhập vào khoái lạc, ham muốn nhục dục tối thượng, niềm vui của việc tạo ra. Tình dục và sáng tạo đã có đầy kinh nghiệm và chúng ta hạnh phúc được là chính mình, làm những gì chúng ta làm. Đối với một nghệ sĩ, đây là thời điểm khi người đó bắt gặp hay tìm thấy cách thể hiện cá tính độc đáo của mình. Lao động là niềm vui. Đối với võ sĩ hay công nhân năng lượng, đây là biểu hiện của Khí – một ngưỡng năng lượng thánh thần.

Các mặt tiêu cực của lá bài này, cũng như trong tất cả các lá bài cấp 6, đều phản ánh sự tự ái quá mức. Người nghệ sĩ bắt đầu tự mãn và lặp đi lặp lại liên tục cùng một tác phẩm; con người chìm vào thói vị kỷ, thiển cận, hoặc suy nghĩ quá nhiều về tình dục hay sáng tạo. Chúng ta cũng có thể thiếu đi niềm vui hay bị gây trở ngại bởi sự từ chối khoái lạc.

Nhập Môn Tarot of Marseilles – Sách The Way of Tarot

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Marseilles

Related Articles

Trả lời

Back to top button