Tarot Tổng Hợp

Lá 6. Saturn – Cosmos Oracle

6 – SATURN Bộ Bài Cosmos Tarot & Oracle

CHUYỂN ĐỔI – TRÁCH NHIỆM – ĐIỀU CHỈNH

Lá 6. Saturn - Cosmos Oracle 4

Saturn, Vị thần Mùa màng, là một người đáng tin, dễ đoán biết và làm việc có trật tự. Chậm rãi và có mục đích, Saturn đóng vai trò chủ động trong việc kết thúc một chu trình để một chu trình mới lại bắt đầu. Thường được so sánh với hiện thân của Thần Chết, Saturn nhanh chóng thổi một luồng gió mới mỗi khi ông cảm nhận rằng thời điểm cần thay đổi đã đến. Bằng cách đó, ông để lại nhiều cơ hội cho những thể chế mới phát triển. Saturn là đại diện cho sự chuyển đổi có tính chất cưỡng ép.

Theo chiều xuôi, lá bài Saturn (Sao Thổ) chỉ về sức mạnh bị hoán đổi, người thầy bị lu mờ bởi khả năng của học trò mình, hoặc đứa con có khả năng phát triển mạnh mẽ hơn cha mẹ mình. Nên nhớ rằng sự chuyển đổi năng lượng này đi kèm với trách nhiệm mới, cấu trúc mới và sự nắm quyền mới.

Nếu là bài ngược, nó là tín hiệu của một sự chuyển đổi năng lượng không mong đợi, ví dụ như bị sa thải, hoặc là kết quả phiên tòa diễn biến theo hướng bất lợi.

Xem Phiên Bản Đầy Đủ Của Các Lá Bài Trong Bộ Cosmos Tarot & Oracle

Sách Hướng Dẫn Bộ bài Cosmos Tarot and Oracle – Light Grey Art Lab

Tarot.vn Chuyên Về Tarot Tổng Hợp Cùng Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Trong Chuyên Đề Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button