Tarot Tổng Hợp

Lá 8 of Cups – Tarot of Marseilles

8 of Cups 

Lá 8 of Cups - Tarot of Marseilles 4

Eight of Cups. Ở cấp độ này, Cup đã đạt đến độ hoàn hảo thể hiện ở mức độ tròn vẹn. Trái tim đã hoàn toàn đầy ắp ở mọi cấp độ. Chúng ta yêu trong quá khứ, hiện tại và tương lai; chúng ta yêu hành tinh này, yêu hàng xóm, yêu bản thân, yêu vũ trụ và thậm chí cả những thứ không hình dung ra được. Câu hỏi được yêu hay không được yêu không còn xuất hiện: bởi, chúng ta yêu thương mọi thứ. Đó là một sự hòa hợp, yên bình trong trái tim, một sự cân bằng và cũng là cái mà chúng ta thường gọi bằng mỹ từ: sự hợp nhất bền chặt với tình yêu thánh thần.

Mặt tiêu cực của lá bài này là không chấp nhận sự hoàn hảo của tình yêu. Ngoài ra còn có: sự thiếu thốn, thường xuyên không thỏa mãn, tình yêu dư thừa trông thì có vẻ như đang cho đi nhưng thực sự là chỉ nhận về mà thôi.

Nhập Môn Tarot of Marseilles – Sách The Way of Tarot

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Marseilles

Related Articles

Trả lời

Back to top button