Tarot Tổng Hợp

Lá 9. Pluto – Cosmos Oracle

9 – PLUTO Bộ Bài Cosmos Tarot & Oracle

CHUNG CUỘC – CHUYỂN ĐỔI – KHOẢNG CÁCH – CHIA CẮT

Lá 9. Pluto - Cosmos Oracle 4

Pluto (Sao Diêm Vương) mang bản chất của sự kết thúc, vừa lại đại diện cho điểm đến cuối cùng của hệ Mặt trời vừa là người nắm quyền điều khiển cõi âm. Pluto gợi cho ta cái lạnh, bóng tối và những hình ảnh đầy bí hiểm. Mặt dù chẳng phải là hung thần, Pluto vẫn bị người đời sợ hãi, họ thậm chí chẳng dám nói lớn tên của ông vì sợ ông sẽ ban cái chết cho mình. Tại điểm kết của chuyến hành trình qua sông Styx, linh hồn sẽ được chào đón đến cõi âm, lãnh thổ của Pluto, và sẽ được tận hưởng sự vĩnh hằng.

Khi lá bài xuất hiện theo chiều xuôi, nó ám chỉ điểm kết thúc của một vấn đề, một câu hỏi chưa có lời giải hoặc một sự chuyển đổi. Nó cũng có thể đại diện cho khoảng cách và sự ngăn trở, tuy nhiên không hẳn sự cách trở được đề cập đến mang nghĩa tiêu cực.

Ngịch chiều, lá bài thể hiện sự hiểu lầm, ý nghĩ tăm tối hoặc sự trống rỗng. Nó cũng còn có thể chỉ đến tin đồn, sự phỏng đoán hay sự thiếu uy tín mà chẳng có cơ hội để biện hộ.

Xem Phiên Bản Đầy Đủ Của Các Lá Bài Trong Bộ Cosmos Tarot & Oracle

Sách Hướng Dẫn Bộ bài Cosmos Tarot and Oracle – Light Grey Art Lab

Tarot.vn Chuyên Về Tarot Tổng Hợp Cùng Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Trong Chuyên Đề Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button