Tarot Tổng Hợp

Lá Ace of Pentacles – Black Cats Tarot

Ace of Pentacles

Ý nghĩa lá Ace of Pentacles trong bộ Black Cats Tarot

Tự Tin. Lá bài Ẩn phụ này tượng trưng cho khả năng xây dựng nhiều thứ bền lâu. Tự tin dẫn đến kết luận của nhiều dự án đầy tham vọng.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Related Articles

Trả lời

Back to top button