Tarot Tổng Hợp

Lá Ace of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Ace of Pentacles

194_52

Thành công cả bên trong và bên ngoài. Sự giàu có, sức khỏe, và thành tựu. Mong ước của bạn trở thành hiện thực. Có kết cấu và tổ chức. Một cách tiếp cận tập trung và thiết thực.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button