Tarot Tổng Hợp

Lá Ace of Swords – Black Cats Tarot

Ace of Swords

Ý nghĩa lá Ace of Swords trong bộ Black Cats Tarot

Chiến Thắng. Chiến thắng là của chúng ta. Bóng tối rút lui và rồng phượng, dù là thật hay tưởng tượng, đều bị đánh bại.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Related Articles

Trả lời

Back to top button