Tarot Tổng Hợp

Lá Ace of Swords – Deviant Moon Tarot

Lá Bài Ace of Swords – Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Lá Ace of Swords - Deviant Moon Tarot 2

Một thiên thần tự bảo vệ mình với thanh kiếm duy nhất trong tay. Tuy lưỡi kiếm có những nhành gai đang quấn nhưng cô ấy đang được bảo vệ bởi chính sức mạnh của bản thân và sẽ chiến thắng mọi tình huống tồi tệ xảy đến quanh cô.

Nghĩa xuôi: Quyền lực. Sức mạnh bên trong vượt trội. Hoàn cảnh dẫn đến chiến thắng. Quyết tâm. Lòng can đảm.

Nghĩa ngược: Lạm dụng quyền lực. Chuyên chế. Phá hoại.

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Tham Khảo Các Lá Bài Deviant Moon Tarot

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close