Tarot Tổng Hợp

Lá Ace of Swords – Tarot of Marseilles

Ace of Swords

Lá Ace of Swords - Tarot of Marseilles 4

Ace of Swords. Lá bài này thể hiện tiềm năng trí óc và khả năng trí tuệ tuyệt vời. Hơi giống với Ten of Wands: sau khi kết thúc một chu kỳ bản năng và sáng tạo, đã đến lúc trí tuệ hành động. Ace of Swords có thể mang ý nghĩa chiến thắng nhờ sự khôn khéo, trí thông minh, lòng quyết tâm hay sự sâu sắc. Nó cũng có thể ám chỉ khả năng đảm nhận một vị trí hay đưa ra một quyết định.

Ý nghĩa tiêu cực của lá bài này là sự công kích bằng lời nói, những từ ngữ gây tổn thương, từ chối vật chất hay đánh giá quá cao khả năng của trí óc.  

Nhập Môn Tarot of Marseilles – Sách The Way of Tarot

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Marseilles

Related Articles

Trả lời

Back to top button