Tarot Tổng Hợp

Lá Ace of Wands – Black Cats Tarot

Ace of Wands

Ý nghĩa lá Ace of Wands trong bộ Black Cats Tarot

Cảm Hứng. Động lực sáng tạo mạnh mẽ và là niềm lạc quan và sự quyết tâm mà với chúng, chúng ta đối mặt với cuộc sống cam đoan những kết quả. Xu hướng tới niềm hạnh phúc và rất sáng suốt trong giải quyết các vấn đề.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Related Articles

Trả lời

Back to top button