Tarot Tổng Hợp

Lá Ace of Wands – Deviant Moon Tarot

Lá Bài Ace of Wands – Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Lá Ace of Wands - Deviant Moon Tarot 4

Người phụ nữ trong Ace of Wands chính là người loan báo sự khởi đầu của mọi thứ tốt đẹp khi cô cưu mang một mầm sống mới trong vòng tay. Ngọn đuốc khổng lồ sẵn sàng lan tỏa ngọn lửa khắp khu rừng, soi rọi cho tâm trí được đầy tràn sáng tạo và đam mê.

Nghĩa xuôi: Sự sáng tạo. Tình yêu nồng nàn. Sinh nở. Sự sống mới. Tiềm năng. Những điều tốt đẹp sắp xuất hiện.

Nghĩa ngược: Không khác biệt. Mất năng lượng. Sự thụ động. Trì hoãn kế hoạch hay chuyến đi.

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Tham Khảo Các Lá Bài Deviant Moon Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button