Tarot Tổng Hợp

Lá Ace of Wands – Tarot of Marseilles

Ace of Wands

Lá Ace of Wands - Tarot of Marseilles 4

Ace of Wands. Một lượng năng lượng lớn trong trạng thái tiềm tàng. Chúng ta biết cách tạo và tái tạo, có đủ dũng cảm để vượt qua những khó khăn hay lãnh đạo một dự án đi đến thành công. Ace of Wands có sức mạnh. Nếu cần chiến đấu, bạn sẽ có đủ khả năng làm việc đó. Đây cũng là lá bài đề cập về khả năng và ham muốn tình dục. Có lẽ nó báo hiệu sự xuất hiện của tính sáng tạo ở những phạm vi không ngờ đến.

Khi Ace of Wands ở ý nghĩa tiêu cực, nó có thể ám chỉ các vấn đề tình dục, chướng ngại sáng tạo, mất năng lượng sống, thiếu tinh tế hay vụng về. Nó cũng chỉ sự hung ác, bạo lực thể xác, lạm dụng quyền lực, và cũng có thể là lạm dụng tình dục.

Nhập Môn Tarot of Marseilles – Sách The Way of Tarot

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Marseilles

Related Articles

Trả lời

Back to top button