Tarot Tổng Hợp

Lá Bài Dreams Bộ Bài Witchlings Deck

Lá Bài Dreams Bộ Bài Witchlings Deck 4

Lá Bài Dreams Bộ Bài Witchlings Deck

Giấc mơ là biểu hiện của những trải nghiệm tập hợp nối kết với những thông điệp từ thế giới tâm linh.

Giấc mơ kết nối trực tiếp với thế giới khác mà ở đó ngôn ngữ bí ẩn của bạn được hoạt động. Chúng có sức mạnh để tham gia vào cơ thể, suy nghĩ và tâm hồn. Giấc mơ luôn luôn cung cấp cách giải quyết hay giúp đỡ những vấn đề hay cảm xúc thấu hiểu. Khi bạn mơ bạn đang đi đến tiềm thức của mình. Khi hiểu những công việc của ước mơ, bạn sẽ khám phá ra những bí ẩn trong cuộc sống. Ước mơ là cách thể hiện những trải nghiệm được kết hợp với thế giới tâm hồn.

Witchlings – Sách Hướng Dẫn và Sử Dụng Những Câu Thần Chú

 

Bộ Bài Witchlings Deck of Spells
Chuyên Đề Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Back to top button