Tarot Tổng Hợp

Lá Eight of Cups – Nicoletta Ceccoli Tarot

8 of Cups

Lá 8 of Cups - Nicoletta Ceccoli Tarot

Cảm giác khó chịu đang khiến bạn không làm được gì có ý nghĩa. Đừng bám víu vào sự bực bội và đau đớn. Để chúng ra đi.

Từ khóa: Khủng hoảng tinh thần, trầm cảm, tầm nhìn bị che khuất

Bộ bài Nicoletta Ceccoli Tarot – Nicoletta Ceccoli

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Nicoletta Ceccoli Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button