Tarot Tổng Hợp

Lá Eight of Pentacles – Druidcraft Tarot

Lá Bài Eight of Pentacles Bộ Bài Druidcraft Tarot

Lá Eight of Pentacles - Druidcraft Tarot 4

Từ khóa: chậm mà chắc, huấn luyện, thời gian học nghề.

Ý nghĩa: Có những lúc ta phải hướng tới những viễn cảnh lớn lao, lại có những lúc phải chậm lại và lao động một cách kiên định trong một lĩnh vực để hiện thực hóa viễn cảnh ấy. Lá số 8 nhấn mạnh biểu hiện và quá trình tiếp diễn của việc gieo trồng và thu hoạch. Ở đây, nói đến nguyên tố của Đất – của những vấn đề thực tiễn, công việc, tiền bạc, môi trường – cùng với tiến độ vững chắc và chú tâm vào chi tiết. Một trong những cách để thành công là đặt cho bản thân một đích đến, sau đó gần như quên chúng đi và làm việc một cách cẩn thận ở từng bước nhỏ trên con đường chúng ta đã chọn. Quá tập trung vào đích đến, đường đi khó lòng dài lâu, thời gian bị lãng phí vô ích. Đơn giản là tập trung vào từng bước một vào từng thời thời điểm nhất định.

Đây là lá bài về một học sinh hoặc một người thợ học nghề, lá bài ám chỉ việc bạn đang phát triển những kĩ năng của mình, trải qua sự rèn luyện đặc biệt hoặc làm việc với một cảm xúc thỏa mãn không thành lời và tập trung vào vấn đề trong tay. Bạn có lẽ quyết định tiết kiệm dần dần, hoặc làm việc để tạo ra tài sản cho thế hệ tương lai – phát triển những dự án, đất đai hoặc công trình kiến trúc vào tình yêu thương và chú trọng vào chi tiết. Người ta nói rằng làm việc tức là yêu thương được thể hiện bằng hành động, và giờ bạn đã có cơ hội chứng tỏ điều đó, hãy tự hào và cảm thấy vui sướng vì những khả năng của bạn cũng như tiến trình vững chắc của bạn.

Nghĩa ngược: Nếu bạn đang tìm kiếm thành công nhưng lại không sẵn sàng bỏ ra nỗ lực thì bạn chỉ gặt hái được sự tức giận, những tham vọng không được khỏa lấp, những đích đến không thực hiện được và có thể có cả những ghen tức, đố kị khi bạn thấy thành công của những kẻ xung quanh. Bạn có lẽ cảm thấy mình đã nhầm nghề, hoặc bị giới hạn bởi công việc của mình, hoặc bạn cảm thấy mình có xu hướng thiếu thận trọng. Đã đến lúc bạn để cẩn trọng khám phá những mục tiêu và đánh giá kĩ năng và khả năng của bạn, quyết định xem bản thân có cần phải rèn luyện thêm không.

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Druidcraft Tarot – Philip & Stephanie Carr-Gomm

Bảng thống kê 78 lá bài Druidcraft Tarot

Tarot.vn Chuyên Đề Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Back to top button