Tarot Tổng Hợp

Lá Eight of Swords – Gummy Bear Tarot

Eight of Swords

Lá Eight of Swords trong bộ Gummy Bear Tarot

Một chú gấu bị trói giữa các thanh kiếm trên một bãi biển qr코드 파일. Các dây trói lỏng lẻo và chú gấu có thể dễ dàng thoát ra. Nhưng chú vẫn kiên nhẫn.

ĐIỂM MẠNH: Kiên nhẫn 다운로드. Sự tự do ở nội tâm. Không bị mất bình tĩnh trong những tình huống nguy hiểm. Một vài khả năng cá nhân. Khả năng chờ đợi đúng thời điểm 다운로드. Chinh phục người khác thì cần quyền lực, chinh phục chính mình thì cần sức mạnh.

ĐIỂM YẾU: Bị lừa phỉnh 길모어걸스. Cảm thấy bất lực. Né tránh. Lắng nghe lời khuyên, nhưng không làm theo nó. Không nhìn thấy những giải pháp rõ ràng. Tống giam sai lầm vì an toàn 서울시 지도 다운로드. Cảm giác mãnh liệt chỉ khi đau khổ. Nếu bạn luồn cúi, bạn sẽ không thất thủ.

LỜI KHUYÊN: Hãy giải phóng mình khỏi xiềng xích 다운로드.

Sách Gummy Bear Tarot – Dietmar Bittich

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Gummy Bear Tarot

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close