Tarot Tổng Hợp

Lá Embrace the dark – Messenger Oracle

Embrace the dark

Giải nghĩa lá Embrace the dark trong bộ Messenger Oracle

Bạn đã được dạy rằng mọi thứ đều có tốt hoặc xấu, tiêu cực hoặc tích cực; cái tốt sẽ sinh ra điều tốt và cái xấu sẽ dẫn đến điều xấu, rằng cảm thấy giận dữ, căm ghét hay sợ hãi đều sai bởi những cảm xúc ấy được sinh ra từ phần tối trong chúng ta. Nhưng đó không phải sự thật, mọi thứ tồn tại đều có lí do của nó. Tình yêu vẫn có thể đem đến sự hủy diệt, ghét có thể biến thành yêu và những bài học đem đến bởi những góc khuất trong ta sẽ dạy cho ta nhiều thứ nhất. Hãy tự khám phá phần tối khuất trong chính mình, sống với nó, chấp nhận nó. Không có bóng tối thì không ai có thể nhìn thấy được những ngôi sao!

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Messenger Oracle

Related Articles

Trả lời

Back to top button