Tarot Tổng Hợp

Lá Father of Swords – Wild Unknown Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài Father of Swords Bộ Bài Wild Unknown Tarot

Công tâm, óc phân tích

Lá Father of Swords - Wild Unknown Tarot 2

Như tất cả các thành viên khác trong nhà Swords, người cha có khả năng thiên phú về trực giác, nhận thức. Ông có một khả năng đặc biệt để tách rời bản thân về mặt tình cảm vì thế ông có thể thực sự nhìn các tình huống từ mọi góc độ. Vì thế ông luôn có được lòng kính trọng từ người khác, họ luôn mô tả ông giống như một người công tâm hoặc công bằng. Ông là một người đàn ông đầy trách nhiệm, với sự ràng buộc sâu sắc với gia đình.

Tags

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close