Tarot Tổng Hợp

Lá Five of Swords – Black Cats Tarot

Five of Swords

Ý nghĩa lá Five of Swords trong bộ Black Cats Tarot

Tranh Luận. Hãy để xảy ra một cuộc chiến! Trong bản thân ta hoặc chống lại kẻ địch: nhưng nó phải chiến đấu công bằng.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Related Articles

Trả lời

Back to top button