Tarot Tổng Hợp

Lá Five of Wands – Wild Unknown Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài Five of Wands Bộ Bài Wild Unknown Tarot

Rải rác, mất tập trung, lạc lối, mất tích

Lá Five of Wands - Wild Unknown Tarot 2

Five of Wands là lá bài của sự xung đột 다운로드. Bạn sẽ cảm thấy bản thân tán loạn, mất tập trung, bị xao lãng, hướng về rất nhiều thứ và chẳng gì cả. Bởi vì những chiếc gậy này liên hệ mật thiết đến ước mơ và những mục tiêu của chúng ta, nó luôn có ý nghĩa là sự xung đột tiềm ẩn ngay bên trong mỗi chúng ta m 플레이어. Năng lượng của bạn sẽ bị tỏa đi rất nhiều hướng, và rồi bạn sẽ cảm thấy bị tổn thương từ bên trong. Rút được lá bài này như một sự cảnh báo: Hãy tìm cách để tĩnh tâm và tập trung vào lý trí của bạn hoặc là mọi rắc rối chỉ có tăng lên mà thôi 다운로드.

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close