Tarot Tổng Hợp

Lá Focus and then act – Messenger Oracle

Focus and then act

Giải nghĩa lá Focus and then act trong bộ Messenger Oracle

Bạn đang muốn thực hiện hoặc làm rõ một điều gì đó nhưng để biến những mong ước thành sự thật thì bạn cần tập trung ý chí vào đấy và thực hiện những điều cần làm. Cầu nguyện không thôi không thể hoàn thành những tâm niệm của bạn, có những thứ bắt buộc phải hoàn thành để có thể đạt được những gì bạn mong muốn. Bây giờ không phải là lúc để im lặng và thụ động mà phải gom hết tất cả ý chí, tư tưởng và tình cảm để đứng dậy và đi những bước cần thiết.

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Messenger Oracle

Related Articles

Trả lời

Back to top button