Tarot Tổng Hợp

Lá Four of Cups – Crystal Visions Tarot

Lá Bài Four of Cups Bộ Bài Crystal Visions Tarot

Lá Four of Cups - Crystal Visions Tarot 4

Four of Cups là lá bài của sự lãnh đạm, buồn chán hoặc lấy mình làm trung tâm. Nó cũng có thể là sự tự vấn hoặc rút lui những khi không chắc chắn. Nhân vật trong lá bài đang lơ đãng nhìn vào bông súng to nổi trên chiếc cốc để trước mặt, cô ấy không để ý đến ba chiếc cốc đang đặt hờ hững trên tảng đá bên cạnh. Cô tách khỏi thế giới bên ngoài, thu mình vào thế giới riêng và không quan tâm đến những thứ xung quanh nếu chúng không ở ngay trước mặt cô.

Diễn giải ngược của lá bài:

Lá bài Four of Cups nằm ngược khi trải bài có thể biểu hiện cho sự khát khao mới mẻ và động cơ thúc đẩy bên trong. Cảm giác thờ ơ đã được dỡ bỏ, và đột nhiên có một cảm giác tươi mới về sự nhiệt thành cho điều gì đó mà trước đây đã không đem lại nhiều cảm xúc và cảm hứng.

Sách Hướng Dẫn Bộ bài Crystal Visions Tarot – Jennifer Galasso

 

Bảng Tổng hợp tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Crystal Visions Tarot

Tarot.vn Chuyên Đề Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời