Tarot Tổng Hợp

Lá Four of Cups – Crystal Visions Tarot

Lá Bài Four of Cups Bộ Bài Crystal Visions Tarot

Lá Four of Cups - Crystal Visions Tarot 2

Four of Cups là lá bài của sự lãnh đạm, buồn chán hoặc lấy mình làm trung tâm 다운로드. Nó cũng có thể là sự tự vấn hoặc rút lui những khi không chắc chắn. Nhân vật trong lá bài đang lơ đãng nhìn vào bông súng to nổi trên chiếc cốc để trước mặt, cô ấy không để ý đến ba chiếc cốc đang đặt hờ hững trên tảng đá bên cạnh 생일 케이크 다운로드. Cô tách khỏi thế giới bên ngoài, thu mình vào thế giới riêng và không quan tâm đến những thứ xung quanh nếu chúng không ở ngay trước mặt cô 클라우드베리 사진 다운로드.

Diễn giải ngược của lá bài:

Lá bài Four of Cups nằm ngược khi trải bài có thể biểu hiện cho sự khát khao mới mẻ và động cơ thúc đẩy bên trong 다운로드. Cảm giác thờ ơ đã được dỡ bỏ, và đột nhiên có một cảm giác tươi mới về sự nhiệt thành cho điều gì đó mà trước đây đã không đem lại nhiều cảm xúc và cảm hứng 다운로드.

Sách Hướng Dẫn Bộ bài Crystal Visions Tarot – Jennifer Galasso

 

Bảng Tổng hợp tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Crystal Visions Tarot

Tarot.vn Chuyên Đề Tarot Tổng Hợp

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close