Tarot Tổng Hợp

Lá Four of Cups – Ghosts and Spirits Tarot

Lá Four of Cups (Davy Jones’s Locker – Chiếc Rương của Davy Jones)  – Bộ Bài Ghosts and Spirits Tarot

Lá Four of Cups - Ghosts and Spirits Tarot 4

Chiếc rương của Davy Jones là mồ chôn dưới nước đáng sợ đối với các thủy thủ đã bỏ mạng ngoài biển. Với sự dửng dưng đầy tàn bạo, các linh hồn dưới biển sâu kéo các thủy thủ xuống đáy biển nơi những linh hồn đáng thương phải chịu số phận đau thương cùng những người đã chết trước đó, khi bị nhốt trong “Chiếc Rương của Davy Jones”. Những thủy thủ vô hồn chìm trong vùng nước tù đọng của sự bất định. Những gam màu mát mô tả các linh hồn trong làn nước lạnh lẽo. Họ khóc than cho sự cầm tù đang xảy ra đối với bản thân mình, bất lực trong việc giải thoát bản thân từ nấm mồ chôn dưới nước đó.

Ý nghĩa bói toán: Điều quan trọng cần chắc chắn là chúng ta không rơi vào trạng thái tự mãn. Hãy tìm kiếm động lực và vượt thoát khỏi sự thờ ơ.

 

Sách Bộ Bài Ghosts and Spirits Tarot – Lisa Hunt

Bảng ý nghĩa 78 lá Bộ bài Ghosts and Spirits Tarot

 

Related Articles

Trả lời

Back to top button