Tarot Tổng Hợp

Lá Four of Pentacles – Druidcraft Tarot

Lá Bài Four of Pentacles Bộ Bài Druidcraft Tarot

Lá Four of Pentacles - Druidcraft Tarot 4

Từ khóa: xây dựng thịnh vượng, bén rễ, an toàn.

Ý nghĩa: Những lá Pentacle kết hợp cùng nguyên tố Đất, với vật chất và với những của cải tài sản khác. Số 4 cũng kết hợp với thế giới tinh thần, và vì vậy trong lá Four of Pentacles, quyền năng của Đất cũng được nhấn mạnh gấp đôi. Lá bài cũng chỉ ra việc lao động vì sự thịnh vượng, lên kế hoạch tài chính, hay xây dựng kinh doanh hoặc cấu trúc chính trị. Dùng năng lực này một cách khôn khéo sẽ đảm bảo một nền móng cực kỳ bền vững, nhưng bạn phải cẩn thận mối lo ngày càng lớn dần khi bạn tích lũy của cải và mưu đồ quyền lực. Có nguy cơ đánh mất lòng trắc ẩn, từ chối tình cảm trong các mối quan hệ và nguy cơ nảy sinh lòng tham lam, keo kiệt.

Trong ví dụ này, bạn luôn canh cánh vấn đề tiền bạc và việc dành dụm để bảo vệ bản thân khỏi cảm giác thiếu sót và mất mát bên trong. Nếu không phải vậy, nhiều khả năng cảm xúc của bản cắm rễ rất sâu vào thế giới này, và bạn hoàn toàn thu được lợi nhuận nhờ vào cảm giác an toàn và sức mạnh tinh thần bạn được trao tặng.

 Nghĩa ngược: Bạn đã có thể thôi phòng ngự và mở lòng với những cảm xúc đã chôn chặt bấy lâu. Cuối cùng bạn đã chịu cởi mở với mọi người, bạn đã sợ hãi quá lâu; hoặc bạn được giải thoát khỏi những vật chất không cần thiết hay việc đầu tư trả nợ. Chưa bao giờ là quá muộn để chia sẻ sự thịnh vượng, cho dù bạn đã từng quá ích kỷ hay tham lam trong quá khứ. Tuy nhiên, giờ không phải là thời điểm thuận lợi để đầu tư, bạn sẽ bị cản trở và bị trì trệ trong vấn đề tài chính hay vật chất.

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Druidcraft Tarot – Philip & Stephanie Carr-Gomm

Bảng thống kê 78 lá bài Druidcraft Tarot

Tarot.vn Chuyên Đề Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Back to top button