Tarot Tổng Hợp

Lá Four of Pentacles – Paulina Tarot

Four of Pentacles

Lá Four of Pentacles - Paulina Tarot

Một cô gái ngồi một mình trên một vách đá với kho báu của mình, cô hy vọng rằng các bụi gai kia sẽ không cho người khác lấy được vật sở hữu quý báu của mình. Các nhánh cây trơ trụi đại diện cho sự giới hạn, yếu kém của cô.

Nghĩa xuôi: Sự gia tăng nhu cầu vật chất, tình yêu dành cho quyền lực, sự bảo vệ vốn đầu tư, sự sở hữu, sự thay đổi bị ngăn chặn, sự cô lập.

Nghĩa ngược: Tham lam, ganh tị, keo kiệt, mất mát của cải vật chất.

Sách Paulina Tarot – Paulina Cassidy

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Paulina Tarot

Tags

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close