Tarot Tổng Hợp

Lá Four of Pentacles – Sun and Moon Tarot

Four of Pentacles: sức mạnh

194_55

Sun (Mặt Trời) trong Capricorn (Ma Kết). Quyết tâm và sức mạnh. Bốn ngọn tháp của lâu đài cát thiết lập nên giới hạn và ranh giới. Hám lợi và tham lam. Hành động thực tế và cụ thể.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button