Tarot Tổng Hợp

Lá Four of Wands – Sun and Moon Tarot

Four of Wands: hoàn thiện

194_25

Venus (Kim Tinh) trong Aries (Bạch Dương). Bốn chiếc nan của bánh xe thể hiện sự cân bằng, kết cấu và sự hài hòa trong mối quan hệ. Sự hoàn thiện của một giai đoạn sống hoặc chu kỳ định vị một khởi đầu mới cho bạn.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button