Tarot Tổng Hợp

Lá I. The Magician – Nicoletta Ceccoli Tarot

I. The Magician

Lá I. The Magician – Nicoletta Ceccoli Tarot

Tất cả những thứ bạn cần đều ở bên trong bạn. Nắm bắt sự kỳ diệu của riêng mình và sử dụng ý chí để thay đổi thế giới.

Từ khóa: Ý định, sức mạnh ý chí, biến đổi

Bộ bài Nicoletta Ceccoli Tarot – Nicoletta Ceccoli

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Nicoletta Ceccoli Tarot

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close