Tarot Tổng Hợp

Lá I. The Magician – Tarot Illuminati

I. The Alchemist

Thôi thúc sự thay đổi

Lá I. The Magician - Tarot Illuminati 2다운로드. The Magician trong bộ bài Tarot Illuminati" width="292" height="473" />

“Thứ được tạo thành trên trời cũng được tạo tác dưới thế Finale 2014 download. Những mặt phẳng trọng yếu và tâm linh có sự tương quan trực tiếp, và chúng phản ánh lẫn nhau. Ngươi và ta đứng như cây cối vĩ đại giữa hai mặt phẳng này, những cột trụ thông qua sự tương quan và phản ánh có thể di chuyển: chúng ta là nguồn liên kết sức mạnh linh thiêng chuyển hóa và thay đổi trạng thái, ngay trong chúng ta, sự hóa vàng từ kim loại đã hình thành 프루나 3.35 다운로드. Vì vậy, chúng ta là ý chí và hướng đi của sự thay đổi, cả hai chúng ta là kẻ chủ mưu và tác động của nó. Nhưng ngươi phải lĩnh hội nghệ thuật và tri thức khoa học tạo nên sự biến hóa 리눅스 아파치 웹서버. Ngươi phải dùng lý trí và hiểu biết những nguồn lực mà ngươi có để tùy ý sử dụng và hướng đi ngươi muốn đưa chúng đến; ngươi cũng phải có sẵn trong đầu những khả năng có thể xảy đến 다운로드. Hãy đến và thực hành với ta, hỡi kẻ tìm vàng, và ta sẽ chỉ cho ngươi những chuyển động của những vì sao trên trời và quy luật của thế giới tự nhiên; ta sẽ chỉ ngươi cách thức mọi thứ theo hệ thống và mọi hệ thống chỉ là một; và ta sẽ trao ngươi bí mật về thuật giả kim 다운로드. Vũ trụ và mọi thứ tạo nên ngươi không phải là một đối tượng tĩnh, mà là một chuỗi tiến trình và chuyển hóa không bao giờ kết thúc, ngươi và ta sẽ chỉ chọn chỗ đứng cho mình giữa những vì sao luôn thay đổi ấy, và rồi trở thành truyền nhân của bí ẩn vĩ đại.”

Chủ đề & Nội dung

Thôi thúc những thay đổi lớn; có tất cả những nguồn lực cần thiết; biết cách thao túng và kiểm soát tình huống; thế giới tâm linh và trần thế phản ánh lẫn nhau; dẫn lối linh thiêng; dự định, năng lượng, ý chí và nguồn lực tập trung vào một mục tiêu; sự thôi thúc nguyên thủy; kế hoạch và hành động ban đầu 랜드필 하모니 다운로드.

Sách Tarot Illuminati – Kim Huggens

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot Illuminati

Tags

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close