Tarot Tổng Hợp

Lá II. The High Priestess – Black Cats Tarot

Lá II. The High Priestess

Ý nghĩa lá II. The High Priestess trong bộ Black Cats Tarot

High Priestess đại diện cho trí tuệ. Sức mạnh tinh thần của nữ tu bao la và nữ tu có sức mạnh hiểu thấu bí mật của tự nhiên qua trực giác.  Lá bài này gợi ý rằng biết mình sẽ mở rộng sự hiểu biết mà mình có về thế giới và ngược lại, trong sự thông cảm lẫn nhau.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Dịch: Dung Bim

Related Articles

Trả lời

Back to top button