Tarot Tổng Hợp

Lá II. The High Priestess – Deviant Moon Tarot

Lá Bài II – The High Priestess – Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Lá II. The High Priestess - Deviant Moon Tarot 2

The High Priestess như một vị thần có cánh đang canh giữ cả thành phố 다운로드. Nàng bảo vệ nguồn tri thức đang nắm giữ bên trong vì sự khôn ngoan phải được tôi luyện và tích lũy từ những thử thách của cuộc sống 킹스맨 골든서클 다운로드.

Nghĩa xuôi: Kiến thức vĩ đại 다운로드. Trực giác. Người phụ nữ khôn ngoan vượt lứa tuổi. Đạo đức. Học thuật.

Nghĩa ngược: Sự thiếu hiểu biết 다운로드. Thiếu tầm nhìn. Che giấu cảm xúc thật.

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Tham Khảo Các Lá Bài Deviant Moon Tarot

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close