Tarot Tổng Hợp

Lá III. The Empress – Black Cats Tarot

III. The Empress

Ý nghĩa lá III. The Empress trong bộ Black Cats Tarot

Empress là một người mẹ vĩ đại, cho đi tình yêu và bảo vệ, phần thưởng và trừng phạt. Dưới chân Hoàng Hậu, đất đai phì nhiêu màu mỡ, và sự xuất hiện của lá bài Empress khuyến khích chúng ta thay đổi cuộc sống của mình bằng cách sử dụng sức mạnh sáng tạo. Lá bài tượng trưng tất cả các khía cạnh của phụ nữ.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Dịch: Dung Bim

Related Articles

Trả lời

Back to top button