Tarot Tổng Hợp

Lá III. The Empress – Nicoletta Ceccoli Tarot

III. The Empress 

Lá III. The Empress – Nicoletta Ceccoli Tarot

Toàn bộ thế giới thiên nhiên được kết nối với nhau và bạn là một phần của thế giới đó. Chăm sóc các tạo vật trên trái đất, và bạn sẽ nhận được tình yêu của họ trở lại.

Từ khóa: Nuôi dưỡng, chăm sóc, đất mẹ

Bộ bài Nicoletta Ceccoli Tarot – Nicoletta Ceccoli

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Nicoletta Ceccoli Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button